ELS NOSTRES SERVEIS

Som una​ productora​​ d’esdeveniments​ transversal i multidisciplinar que treballem en diferents camps de l’espectacle i ens adaptem a diferents formats. Proveïm la logística i el personal necessari per crear i dissenyar qualsevol tipus d’esdeveniment o servei relacionat.

 

 

 

PRODUCCIÓ

Estem especialitzats en la gestió logística i creativa de tot tipus d’esdeveniments. Partint d’una idea pròpia o una idea externa portem a terme tota la organització prèvia per tal d’arribar a l’execució en les millors condicions i amb les millors garanties, durant. Procurem aplicar els nostres principis a aquestes tasques per tal que es vegin reflexades al resultat final i aportem la nostra experiència i creativitat als projectes. Supervisem la realització per tal que es compleixin les idees pactades i tot surti com es desitja.

Aquests serveis són aplicables a la música, les arts escèniques, les fires gastronòmiques i qualsevol esdevniment que requereixi una infraestructura mínima.

Si vos saber en què et podem ajudar pots contactar amb nosaltres i et farem un pressupost sense compromís.

 

 

 

MANAGEMENT I SERVEIS PER A ARTISTES I COMPANYIES

 

Baowatt ofereix serveis a artistes i companyies per tal que es puguin dedicar a la seva principal missió, la creació. Dividim aquests serveis en dos parts, la part administrativa i la part tècnica.

 

La part administrativa es basa en el management on gestionem tota la part externa o prèvia a l’espectacle, oferim solucions per a tots aquells temes externs al món creatiu (documentació, gires, roadmanagement, calendaris, economia…) per tal que l’artista pugui destinar els seus esforços a treballar el seu perfil professional.

 

La part tècnica es basa en l’assessorament i disseny d’espectacles on a través de la nostra experiència analitzem a fons el producte i proposem millores tècniques a nivell d’il·luminació, sonoritat, decoració i interpretació.