ELS NOSTRES PRINCIPIS

Som una​ productora​ ​ d’esdeveniments​ ​ que​ ​ dona​ ​ valor​ ​ afegit​ ​ als​projectes​ ​ per​ ​ tal d’allunyar-nos​ ​ dels​ ​ models​ ​ actuals​ ​ de​​producció. Els principis i valors que regeixen la nostra empresa són els següents i procurarem aplicar-los sempre que sigui possible.

 

 

 

CULTURA

Apostem per propostes artístiques innovadores donant un pes especial als nous creadors locals, sense perdre de vista les diferents escenes internacionals. Creiem que el nostre entorn necessita una renovació i volem ser la porta d’aquest canvi.

TECNOLOGIA

Avui​ ​en​​ dia el​ món​ tecnològic avança​ a velocitats​ vertiginoses,​ des​ ​ de Baowatt​ ​volem​​ posar​​ especial​​ èmfasi​ en​​ aquest​​ aspecte​ i integrar​​ la​ ​tecnologia​​ a les nostres​​ produccions​​ per​​ tal​​ de​​ ser​​ un​​ referent del ​nostre​ mercat.

SOSTENIBLITAT

​Creiem que podem tenir una interacció més positiva i proactiva amb el món on vivim. És per això que sempre que podem analitzem la interacció amb el medi ambient i la petjada de carboni, i a partir d’aquí proveïm solucions sostenibles.

 

PRESÈNCIA

Les nostres produccions fan incidència en els petits detalls que sorprenen l’espectador sensorialment. A través de decoracions, il·luminacions, dissenys sonors i altres elements artístics, volem transformar els espais on desenvolupem la nostra activitat.

COMUNITAT

A Baowatt donem especial importància a la part social de les produccions, volem estar pendents dels nostres clients i escoltar-los, i volem que els assistents siguin més que espectadors i es sentin partíceps del seu entorn.